Сдружение "Будно Габрово"

Реклама

Рекламата в сайта budno-gabrovo.com се извършва по взаимно споразумение между медията и отделния рекламодател, с оглед на бюджета, зададен от фирмата за раздел “Реклама“.

Общи условия за Реклама

 

1.Заявки

 

Всички заявки за реклама се изпращат на адрес budno_gabrovo@abv.bg не по-късно от 5 (пет) работни дни преди началото на рекламната кампания.

Рекламният отдел оказва съдействие при изготвяне на медиен план, съобразен с желанията на клиентите.

Подадена заявка за реклама може да бъде отменена не по-късно от 3 (три) работни дни преди стартиране на кампанията.

При промяна на рекламните форми в хода на кампанията, готовите за публикуване материали трябва да бъдат подадени не по-късно от 1 (един) ден преди датата на публикация.

2.Технически данни и изисквания

 • Всички изображения се подават в JPG или PNG формат.
 • Ако изображението има прозрачност, фонът се договаря предварително
 • budno-gabrovo.com може да изработи рекламен банер, ако клиентът не разполага с такъв. Цената се договаря допълнително и не е включена в тарифата за реклама.

3.Отчет на рекламните кампании

 • Всеки клиент получава достъп до статистически данни за хода на кампанията.
 • В края на рекламната кампания клиентът получава пълен отчет за всекидневните кликвания.

4.Права на budno-gabrovo.com 

 •  budno-gabrovo.com  има право да откаже излъчването на рекламни форми, които влизат в противоречие с утвърдените разбирания за расова и етническа толерантност или такива, които нарушават моралните и етични норми в българското законодателство.
 •  
 • Budno-gabrovo.com има право да не приеме дадена заявка за реклама, като е длъжен да направи отказа и да формулира основанието за него в срок до 24 часа преди старта на кампанията, ако е спазена т.1.
 •  
 • Рекламата се заплаща не по-късно от 5 работни дни след датата на стартиране на кампанията. При 100% авансово плащане на кампания преди старта й, клиентът получава допълнителна отстъпка от 3%.
 •  budno-gabrovo@com  не носи отговорност за авторски и сродни права, свързани с рекламните форми, публикувани от рекламодателите, нито за действия на свои абонати, провокирани от излъчените в медията реклами.
 •  

www.budno-gabrovo.com 

e-mail: budno_gabrovo@abv.bg
mobile: +359 898457405

 

 УСЛОВИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ, В ПЕРИОДА 9 МАЙ – 7 ЮНИ, НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕ
В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 9 ЮНИ 2024 ГОДИНА


 

I. БАНЕРНА РЕКЛАМА

Цените са за банери, предоставени от предизборните щабове и не включват тяхната изработка. При желание за съдействие за изработка на банер, цената се договаря допълнително.

 


 

Банер описание

 

Размери

Цени за период от 7 дни

1.Топ позиция - показва се на всички страници

 

728x90 px

1200

2. Макси топ позиция - показва се на всички страници

 

1420x200 px

1800

3. Банер – начална страница позиция новини   

728x90 px

700

4. Банер – начална страница позиция област   

728x90 px

700

5. Банер – дясна топ позиция - показва се на всички страници

 

300х250 px

900

6. Банер – дясна  позиция – всички страници

300x250 px

700

7. Банер – дясна  долна позиция – всички страници

 

300x250 px

550

8. Банер – вътрешна страница позиция долна    

728x90 px

400

8. Банер във всяка новина, под заглавието и над текста на новината

728х90рх

1200

 


 


 


 

II. ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

 

 

Пълен пакет – 5500.00 лева, включващ:
Банер, пълно отразяване на всички събития, подадени от щаба на кандидатите; неограничен брой материали с неограничен обем и брой снимки.

Оптимизиран пакет – 4 500.00 лева, включващ:
Банер, публикации за събития, подадени от щаба на кандидатите – до 20 публикации, без ограничение в обема на текста и броя снимки към него.

 

Обръщение на кандидат/ти или лидера на партията, която го/ги издига, или с представител на неговия екип - 800 лв.

 

Мнения за кандидатите /очерци, репортажи, коментари/, предоставени от щабовете - по 800.00 лв. за всяка публикация;

 

Публикуваните материали остават и на началната страница на сайта, и във въртящия се банер от новини, за деня в който желаете да

 

 

бъдат поставени. След това постепенно слизат надолу с информационния поток от новини.

 

Цените, обявени в офертата, са в български лева и са крайни. Заплащането става по банков път, след представяне на фактура от издателя на информационния сайт Будно Габрово (budno-gabrovo.com) –

“СЕНС Консулт” ЕООД, въз основа на сключен договор със съответната партия или коалиция.

Задължението за публикуване на изпратени предизборни материали възниква след заплащане на договорената сума.


 

За контакти:

email: budno_gabrovo@abv.bg

GSM: +359898457405

 

Екипът на информационния сайт www.budno-gabrovo.com ще работи за добрия тон и почтеността на предизборната кампания, и пожелава успех на участниците в нея.