Сдружение "Будно Габрово"

За нас

"Будно Габрово" е сдружение на граждани, борещи се за тържествуване на справедливостта в управлението на България - в съдебната система, в разпределянето на публичните средства, в работата на администрацията, в отношението към хората и природата. Целта е да се укрепва будното гражданско общество, независимо от политическите пристрастия и всеки да допринася своя частица за успешното развитие на любимия ни град, и Родината ни. Нашият интернет сайт ще дава трибуна на всички новини, такива каквито са и ще е алтернатива на фалшивия поток от новини, прикриващ истината за състоянието на държавата и града ни. Всеки, носещ новина е добре дошъл, със своите авторски материали и позиции. 

Нашата надежда, цел и мисия е обществото ни да се развива по справедлив, прогресивен и открит път - път на почтените, смелите и можещите.