Немски учени и експерти в областта на горското стопанство почерпиха опит от лесовъдите на Държавно горско стопанство Плачковци

11.06.2024 г. ДАРИК Габрово 102 A A A

Група немски студенти, учени и експерти в областта на горското стопанство посети Държавно горско стопанство Плачковци. Сред тях бяха представители на Факултета по горско стопанство на Мюнхенския техническия университет, Националната станция за изпитване на семенни култури в Тайзендорф, Висшето училище (институт) за горскостопански инженерни кадри във Вайнщефан, както и представители от Центъра за сътрудничество между практиката, горското стопанство и академичното образование във Фрайзинг.

Целта на посещението бе чуждестранните експерти да се запознаят с методите за стопанисването на букови и дъбови гори в България, на месторастения с по-сух и топъл климат от тези в Бавария. За гостите бе важно също така да оценят състоянието на посетените букови гори и по-точно как влияят климатичните промени върху тях, както и да изградят контакти с българските си колеги, с цел научен и академичен обмен.

Баварските учени и експерти в областта на горското стопанство останаха силно впечатлени от посетените букови гори на територията на ДГС Плачковци и Природен парк „Българка“. В края на визитата те благодариха за отзивчивостта на българските си колеги и на директора на ДГС Плачковци за изнесената беседа и за възможността да посетят елитна букова 150 годишна семенна база, която по техните думи е с "впечатляваща структура и жизненост." „Надяваме се на бъдещо сътрудничество и размяна на опит.“ – заявиха учените в края на визитата.