Днес е Световен ден на пчелите

20.05.2024 г. Будно Габрово 128 A A A

20 май е обявен за Световен ден на пчелите.

 Пчелите са застрашени. Актуалните проценти на изчезване на видове са 100 до 1000 пъти по-високи от нормалните поради човешкото въздействие. Близо до 35 процента от безгръбначните опрашители, особено пчелите и пеперудите, и около 17 процента от опрашителите на гръбначни животни, като прилепи, са изправени пред изчезване в световен мащаб.
Опрашването обаче е основен процес за оцеляване на нашите екосистеми. Близо 90% от дивите цъфтящи растителни видове в света зависят изцяло или поне отчасти от опрашването на животните, заедно с повече от 75% от хранителните култури в света и 35% от световната земеделска земя. Опрашителите не само допринасят пряко за продоволствената сигурност, но и са от ключово значение за запазването на биоразнообразието.

За да повиши осведомеността за значението на опрашителите, заплахите, с които се сблъскват и техния принос за устойчивото развитие, ООН определи от 2017 насам 20 май за Световния ден на пчелите. Датата съвпада с рождения ден на Антон Янша, който през 18 век въвежда съвременните техники на пчеларство в родната си Словения и пръв отбелязва способността на пчелите да работят толкова усилено, като същевременно се нуждаят от толкова малко внимание.

Целта е да се засилят мерките, насочени към защита на пчелите и други опрашители, които биха допринесли значително за решаването на проблеми, свързани с глобалното предлагане на храни и премахване на глада в развиващите се страни.
Ако тенденцията на изчезване на пчелите и другите опрашители се запази, хранителните култури, като плодове, ядки и много зеленчукови култури, ще се заменят все повече от основни култури като ориз, царевица и картофи, което в крайна сметка ще доведе до небалансирана диета.

Интензивните селскостопански практики, промяната в използването на земята, моноплодирането, пестицидите и по-високите температури, свързани с изменението на климата, представляват проблеми за пчелните популации и в крайна сметка за качеството на храната, която отглеждаме.

По данни на Националния статистически институт през 2023 г. България е изнесла 10 991 тона мед, докато през 2022 г. са изнесени 12 739 тона. Вносът също намалява – от 5 027 тона през 2022 г. на 3 226 през 2023 г.

  • Всеки един от нас може да помогне в запазването на пчелите с:
  • Купуване на суров мед от местни фермери;
  • Засаждане на разнообразен набор от местни растения, които цъфтят в различно време на годината;
  • Закупуване на продукти от устойчиви селскостопански практики;
  • Избягване на пестициди, фунгициди или хербициди в нашите градини;
  • Защита на дивите пчелни колонии, когато е възможно;
  • Спонсориране на кошер;
  • Направяне на чешма за пчелна вода, като оставите купа за вода навън;
  • Подпомагане на поддържането на горските екосистеми;
  • Повишаване на осведомеността около нас чрез споделяне на тази информация в общността и търсене на отговорност от властимащите институции и лица.