За зелен хайвер

22.01.2024 г. Пепа Сомлева 291 A A A

     Всички чакат новия бюджет на Габрово, но още никой не е виждал проекта за него. На 18.01.2024 г. се появи съобщение на официалния сайт на Община Габрово с Покана от кмета на града със следното съдържание:

Кметът на Община Габрово

     Кани жителите на община Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2024 г. на община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 26.01.2024 г. /петък/ от 17.30 часа

в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите по проекта на бюджета на община Габрово за 2024 г. ще бъдат

на разположение (на хартиен носител) в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на общинската администрация

 

     Учудващо е това решение на кмета, в ерата на интернет и изкуствен интелект, една хартиена папка да обслужва гражданите от цяла община. Но определено е имало причини за него.

Четири дена по-късно реших да се запозная с материалите по проекто-бюджета на гр. Габрово за 2024 г. И се оказа, че той липсва на посоченото място, а отговора на въпроса ми защо липсва беше: Не е готов.

 

Каква е причината да се канят гражданите да разглеждат липсващи документи и да бъдат публично заблуждавани, че те съществуват не е ясно, но кметът дължи поне обяснение, а при добро желание и извинение.