Новия Бюджет на Габрово да изпълни всички отхвърлени до сега предложения на гражданите иска Будно Габрово

22.01.2024 г. Пепа Сомлева 315 A A A

     В най-новата история на Габрово се случи нещо не виждано – беше отправена Покана към общинските съветници от всички групи в Общинския съвет да дадат предложения за оформяне Бюджета на общината за предстоящата година. Практиката до сега беше, каквито и предложения да се дадат от групите извън ГЕРБ, те да се отхвърлят. Нещо повече, на обществените обсъждания на Бюджета клети граждани, дочакали час-два презентация, получаваха стандартен отказ за молбите си, искащи изкърпване на уличка, тротоарче, детска площадка...Отказът обикновено беше: В този Бюджет не е предвидено, ще го включим в някои от следващите. И така всяка година: да, да, но догодина.

     Ситуацията днес е по-различна в много аспекти, но основните са два. Първият е, че на политическия терен има нови участници, а вторият е, че общината е в тежко финансово състояние, което не се съобщава на гражданите.

     Ясно е, че новите полит формации ще искат да предложат огромен брой активности и нововъведения, за да се харесат на обществеността, но дали те са наясно, че няма да са осъществими на фона на възможностите на общината?! Този порив със сигурност ще се използва от местните управляващи, за да се изкушат новите съветници да подкрепят искането за нов заем. Дали той ще отиде за нови решения е друг въпрос, или просто ще даде още малко въздух за сегашните управляващи.

     С оглед яснотата, която имаме в Будно Габрово за състоянието на финансите на Община Габрово и начинът, по който трябва да се управлява разумно, без вземането на нови заеми, и имайки предвид огромният финансов ресурс, който държавата отпуска за проекти на общините, предлагаме със собствени общински пари да се свърши това, което е по силите на общината, и което не е свършено до момента, като поети ангажименти към гражданите. Молбите и жалбите са хиляди и те не трябва да се неглижират, като се поемат други ангажименти. За други ангажименти ще има други бюджети, но отхвърлените искания на гражданите през годините трябва да бъдат изпълнени с предимство.

     В контекста на горното, предложението на Будно Габрово е обобщение на част от исканията на гражданите, като изграждането на улици и водопроводи ще бъде финансирано от държавата, а с общински пари следното:

  1. Във връзка с многобройни сигнали на граждани за невъзможност за пешеходно предвижване, поради липсващи или разрушени тротоарни настилки. Отсъствието на тротоари, освен липса на възможност за нормално ходене пеш в града, е и предпоставка за ПТП и ситуации опасни за живота и здравето на гражданите. Такива места има много но най-често граждани са подавали сигнали за:

  • ул. “Найден Геров” – от началото й до автобусното обръщало.

  • Бул. “Столетов” от кв. “Бичкинята” в посока ЦГЧ.

  • ул. “Орловска” от пресечката й с ул. “Индустриална” при изхода за Велико Търново до автосервиз “Експрес”

  • ул. “Алеко Константинов” в района на МБАЛ “Тота Венкова”

    Предлагаме да се въведе информация в ГИС на Община Габрово за липсващи или подлежащи на ремонт тротоари, която в момента липсва. Ремонтът да е перманентен до пълното изграждане на тротоарни настилки в града.

2. Във връзка с многобройни сигнали за счупени или липсващи спиркозаслони да се направи ревизия на последните и всички да бъдат възстановени или изградени.

3. Изграждане на детски площадки във всички крайни квартали, където липсват.

4. Изграждане на велоалеи:

  • От Форд сервиз до ЛИДЛ (автогара) по ул. “Свищовска” до кръгово кръстовище на същата улица (ЛИДЛ/ул. Лазурна)

  • От светофар на кв. “Бичкинята” до Шиваров мост.

5. Увеличаване средствата за Драматичен театър “Рачо Стоянов” от 100000 на 130000.

6. Увеличаване на средствата за Държавен куклен театър Габрово от 30000 на 40000.

     Имаме и предложение бюджета на Озеленяване да не бъде по-голям от 500 000 лв., или в доказани разумни граници.

     Очакваме процедурата по представяне на Бюджет 2024, защото за сега документация не ни е предоставена, макар да е съобщено, че от два дни е на хартиен носител в Общината (представяте ли си поне 33 съветника да се струпаме да четем една папка???)

 

Общински съветник от група "Будно Габрово", при Общински съвет Габрово Пепа Сомлева