Сигнали за проблеми и нередности изискват директорът на ОП"Благоустрояване" в Габрово да даде много отговори на габровци

21.01.2024 г. Будно Габрово 384 A A A

     В последните месеци, в Будно Габрово пристигнаха много сигнали на граждани за подадени жалби и липса на реакция по тях от страна на Благоустрояване. В същото време, на зададените въпроси, касаещи справянето със зимната обстановка бяха получени отговори, които будят сериозно притеснение. В изявление пред в. “100 вести” от 29.11.2023 г. вр.и.д. директор на ОП “Благоустрояване” г-н Момчил Дончев съобщава, че 25 машини с в пълна готовност. В отговора, получен в ОбС Габрово обаче са предоставени данни от GPS едва на 15 машини. Това е много притеснителен факт, защото поставянето на GPS на обществените машини е абсолютно задължително. Не е ясно дали машините имат GPS данни и те се прикриват, дали нямат поставени GPS устройства, което абсолютно забранено, защото автоматично изключва контрола върху извършената работата и местонахождението на машината, или тези 10 машини въобще не са излизали от гаража на предприятието по някакви причини.

     Едно е сигурно, докладвана е пълна готовност на 25 специализирани машини, обслужващи града през зимния период, а няма никаква информация за работата на 40% от тях, в дните след обилния снеговалеж на 26.11.2023 г., когато гражданите сами, с краката си, правиха партини по тротоарите, отивайки на работа в понеделник; други почистваха на ръка или със собствена техника улиците си, за могат да пътуват.

     Освен въпроси, свързани със снегопочистването, когато освен затруднено предвижване имаше и множество травми, пристигнаха и сигнали за опесъчаването или липсата му на места, тъй като в последните дни имаше заледени улици, където станаха автомобилни произшествия. Недоволството от дейности на Озеленяване води други въпроси.

     Горните и други причини са повод г-н Момчил Дончев да даде обяснение какво се случва в Благоустрояване, как се упражнява контрол, как се управлява и какво е фактическото му състояние.