Сигнали до Община Габрово за опасно дърво не помагат на собственичка на къща.

21.01.2024 г. Будно Габрово 1176 A A A

     Опасно, огромно и полусихо, дърво в близост до къщата на гражданка е причина тя да потърси Община Габрово да отстрани дърво, което е на общински терен. В сигнала си госпожата ясно посочва, че дървото не е опасно само за нея и къщата й, а и за децата, играещи на съседното игрище, също и за гражданите, преминаващи в района, и колите паркирани в близост.

След сигнала нарочна комисия ходила и огледала дървото и терена около него. Комисията си отишла, а жалбоподателката зачакала да й дойде редът да премахнат застрашаващото дърво…

     И така четири(!!!) години. Докато дървото най-накрая паднало в двора на жената на метър от нея. Едва не я убило, разрушило оградата й и клоните се стоварили по фасадата. Това е можело да се случи и върху спортната площадка на Еса, докато там са играели деца и цяло чудо е, че в този момент не са преминавали хора в района, както постоянно се случва.

     Всички сме чели рекламните съобщения от ОП “Благоустрояване” за широкомащабната дейност на “Озеленяване” и в частност наемането на скъп уред за преглед на опасни дървета. В следствие на което се орязаха множество дървета в гр. Габрово. Това, посочено в жабата от преди 4 години е е от тях, въпреки, че други дървета в района са паднали под резачките. Интересно е да попитаме в “Озеленяване” не се ли интересуват от жалбите на гражданите и обработването на сигналите не е ли част от задълженията им. В “Будно Габрово” тази седмица пристигнаха и още сигнали за опасни дървета и клони, на които не е реагирано повече от месец.

     Ръководството на ОП “Благоустрояване” дължи обяснение, за случаите. Подминаването с мълчание е прикриване на проблеми или бездействие.