Г-жа Пепа Сомлева отговаря на и на въпроси на г-жа Росена Вуцова, пожелала публичен отговор

20.10.2023 г. Екип - Граждани за Общината 570 A A A

 

ОТГОВОР на въпроси, поставени от Г-жа РОСЕНА ВУЦОВА

Публикуваме въпроса без редакция.

„Здравейте!

С оглед на участието на Граждани за Общината в предстоящите местни избори, би ми било интересно да чуя позициите ви по отношение на системните нагли нарушения на добрите порядки от страна на филиала на Кауфланд в Габрово, който (както знаете) се намира в ж.к. Христо Ботев. Точките, по които бих се радвала да представите публично позицията си се отнасят до следните проблеми:


- системно нарушение на чл. 16а, ал. 1 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА от страна на товарните автомобили, които зареждат обекта. Най-често става въпрос за маневриране в малките часове на нощта към товарната рампа, извършвано на заден ход, при което звуковата сигнализация на TIR-овете се включва. Разговаряла съм с някои от водачите. Оправдават се със слаба осветеност, но е факт, че дори при плътно затворени врати и прозорци шумът от зумер се чува. А КАуфланд не са фирма, която зарежда един път седмично! В други случаи шофьорите спират на паркинга за клиенти, но оставят включени хладилните инсталации на камионите. Предполагам знаете колко силен звук издава агрегатът на хладилен камион, дразнещ е дори дори денем. И в двата случая става дума за силен, вибриращ и създаващ натрапчива акустика шум;

- използване на вода от наличния хидрант за поливане на зелените площи към обекта. Въпросът ми е чия собственост е хидрантът и как се отчита изразходваното количество вода в този случай? Съмнявам се да има водомер, свързан към противопожарния кран;

- натрупване на почистения сняг от паркина пред търговския обект на огромни купчини върху тротоара, с който граничи. По този начин пешеходците са принудени да заобикалят по уличното платно, което особено при зимни условия, увеличава рисковете от злополуки и ПТП. Защо не го избутват просто в реката, която се намира отзад, буквално на 20 м. от магазина?;  

- при изграждането на преместваемия обект за продажба на готови грил продукти през лятото монтажните дейности се извършваха в извън-работно време. Говорим за рязане с флекс в 23 ч. например. Наетите лица се оправдаха, че не спазват изискванията за тишина, тъй като се намират на частна територия (?!) 

Та, въпросът ми е свързан с подобни своеволия от страна на филиала на една чужда голяма търговска верига, чиято управа очевидно предпочита да поддържа силен юридически екип или да плати символичен размер на евентуални глоби, отколкото да действа според добрите нрави. Какво биха предприели вашите представители в ОС, за да може живущите в прилежащите блокове да разчитаме на спокойствие в тихите часове?

С уважение, 

Маг. Росена Вуцова“

 

     Уважаема г-жо Вуцова,

 

     По първия Ви въпрос държа да отбележа, че нарушенията, които описвате касаят не само споменатите от Вас текстове от ЗЗШОС, но и текстове от „Н А Р Е Д Б А № 3 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО“ , а именно чл. 4, ал. (2), т.1и т.2

Чл.4. На гражданите се забранява:

/2/ /изм.с Решение 207/31.10.2013 г./ да предизвикват шум, независимо от

неговия произход, нарушаващ спокойствието на гражданите, за времето от

22.00 до 06.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а в почивни или празнични дни от

22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа. Забраната не се прилага при

обществени прояви, разрешени по установения ред, семейни тържества в

домовете, ако е налице съгласие на съседите, управителя или управителния

съвет на етажната собственост. За семейни тържества, провеждани в домове

или търговски обекти, съгласието се обезсилва в случай на постъпване на

сигнал в РУ „Полиция” – Габрово за нарушение по тази точка.

1. в случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни

мерки, за спазване на изискванията на съответните хигиенни норми,

ползването на озвучителни уредби, шумни апарати, машини или уреди може

да става само от 09.00 до 14.00 и от 16.00 до 22.00 часа.

2. съгласие на съседите не се изисква в случаите, когато обектите по

проект са предназначени за подобна дейност и шумът, създаван от тях,

отговаря на хигиенните норми.

 

     Голям проблем при повечето нарушения, за които гражданите ме уведомяват е, че те самите не подават сигнали до МВР или Общински Инспекторат и нарушенията не се регистрират. И когато внеса проблемът в Общински съвет ми се отговаря, че няма оплаквания. Още по-голям проблем е, че когато в редките случаи има жалби по надлежния ред, често те се неглижират от Инспектората или контролните органи и гражданите са оставени на произвола на нарушителите. Реакция обикновено има, когато недоволството стане публично и шумно – протести, скандали... А не трябва да е така

     В правомощията на всеки кмет е да реши проблемът, за който пишете. Интересно ми е каква е била реакцията на досегашния кмет, ако проблемът е стигнал до нея. Очевидно е обаче, че той не е решен.

     Във вече представената част от Програмата ни за управление е декларирано, че ще се използват всички ресурси на Общината, за да се разкриват и наказват нарушители, за които има данни и за които до момента Общината и контролните органи са си затваряли очите. Приемете го като мой личен ангажимент към Вас.

 

     По втория Ви въпрос Ви информирам:

     Хидрантът е собственост на ВиК Габрово и право да се разпореждат с него имат единствено ВиК Габрово и РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ - ГАБРОВО (РДПБЗН). В много напреднали държави има установен ред, по който се поставят водомери на хидрантите (които са строго специфични и подвижни). В България все още няма такава практика. Още повече, че във водопреносната система в България, респ. Габрово, тече питейна вода и е недопустимо ползването, за целите, за поливане на частни градини. Отново контролът е нулев, а ако е имало жалби от граждани, очевидно са неглижирани. Още по-тежък изглежда случая, на фона на факта, че тази вода сме платили всички ние, защото най-вероятно е в графата „Загуби“ на ВиК, които ни се начисляват в определяне цената на водата, чрез приетия от управляващото множинство в Общинския съвет Бизнес план на ВиК. Припомням, че винаги съм гласувала против начина, по който се формира цената на водата в Габрово, заради необоснованите огромни загуби от различно естество.

     По третия Ви въпрос смятам, че това може да се уреди с обикновен разговор в дух на разбирателство между Община Габрово (кмета) и хипермаркета. Предполагам, че никой не е предприел стъпки да води такъв разговор.

     Отговорът на четвъртия Ви въпрос е идентичен на Първия.

 

     Не случайно първата част от Програмата за управление на коалиция Граждани за Общината е Сигурност за гражданите на гр. Габрово, защото знаем за много случаи, в които граждани са сигнализирали многократно за тормоз от всякакъв характер и сигналите или са потулвани, или неглижирани. Това води до влошаване качеството на живот, но не се отчита и признава до момента от Община Габрово. Напротив венцеслави се властта, а проблемите се прикриват.

     Основен фокус от Програмата ни е повишаване качеството на живот в гр. Габрово, чрез сигурност, благоустрояване, финансова стабилност на общината, без повишаване на данъците за целия мандат.

 

     Лично пред Вас, г-жо Вуцова, и пред цялата габровска общественост поемам ангажимент всеки сигнал за нарушение да получава адекватен отговор и решение, свързани с работата и контрола от страна на службите и институциите, каквито правомощия за взаимодействие има всеки кмет по Закон за местното самоуправление и местна администрация (ЗМСМА)

 

     Благодаря за поставените въпроси.

 

С уважение,

 

Пепа Сомлева