Лекция за on-line магазини, търговията и професиите в тях, за ученици от ПМГ "Академик Иван Гюзелев" в Габрово

10.03.2023 г. Пепа Сомлева – председател на Регионална стопанска камара-Габрово 438 A A A

Лекция на тема „Основи по създаване на он-лайн магазин и професиите, свързани с он-лайн бизнеса“, пред ученици в Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ в Габрово.

 

     Професиите, които преди няколко години обявявахме за такива на бъдещето, вече са факт.

Бурните темпове на развитие на иновациите като правило изпреварват заложените в образователната програма обучения. Регионална стопанска камара-Габрово е провеждала многобройни мероприятия за стимулиране на бизнеса да внедрява нови технологии, повишаващи ефективността и интелигентността на производствените решения. Този процес неминуемо е зависим от подготвени кадри за реализацията на новостите в технологиите и прилагането им.

     Много производства и търговски начинания вече развиват on-line продажби и бизнеса има нужда от такива специалисти. Това е причината да се роди идеята да организираме поредица от лекции за ученици, на които да се покажат първите стъпки в този бизнес – и като предприемачество, и като професии реализиращи процеса на продажбите в интернет.

Лекцията премина при огромен интерес. Бяха разгледани разликата между on-line магазин и marketplace, специалностите на кадрите, които ги обслужват, техниките cross sales и up sales при комуникация с клиенти on-line, видовете комуникационни канали.

     Лектор беше председателят на Академията за електронна търговия (eCommerce Academy) Никола Илчев, който беше в Габрово, в рамките на двудневно нетуъркинг събитие по темата, за бизнеса.

     Регионална стопанска камара-Габрово планира да организира кратък практически курс по организиране и реализация на електронна търговия за младежи.

 

Пепа Сомлева – председател на РСК-Габрово