Острата нужда от здравни асистенти в България може да бъде преодоляна, чрез нормативни промени

15.11.2022 г. Регионална стопанска камара-Габрово 708 A A A

Регионална стопанска камара Габрово се ангажира да стартира процеса по осъществяване на нужните промени, които бяха обсъдени на среща между Пепа Сомлева, председател на РСК Габрово и Георги Маринов директор на РУО Габрово.

 

Всяка година, във връзка с предстоящия план прием за обучение на ученици в професионални направления, се провежда среща между ръководствата на Регионално управление на образованието и Регионална стопанска камара Габрово. Целта е анализ на нуждите на бизнеса и възможностите на училищата в областта да подготвят необходимите кадри за местните производства.

Кризата за кадри е във всички сфери на икономиката, включително и в бюджетните сфери.

В последните години остро изпъква нуждата от здравни асистенти и анализ на Наредбата за придобиване квалификация по професия "Здравен асистент" показва, че малки промени в Наредбата биха дали възможност за започване обучението по тази професия след завършване на основно образование, а не едва след 10-ти клас, както е разписано сега.

Подобни промени биха направили обучението по тази професия по-достъпно, а уменията, придобити по-бързо, без това да се отразявва на качеството им.

Проблемът е за цялата държава и Регионална стопанска камара Габрово ще внесе предложение в Българска стопанска камара за иницииране на  процедура по внасяне на проект за промени в Наредба 7 от 7април 2022 за придобиване квалификация по професия "Здравен асистент"