Съдът насрочи дата за делото срещу повишението на Такса смет в Габрово

30.03.2022 г. Стопанска камара - Габрово 913 A A A

     Административният съд в Габрово насрочи дата, на която ще се разгледа Жалба на Стопанска камара Габрово, относно размера на Такса „Битови отпадъци“(популярна като Такса смет), повишена  за 2022 г., с Решение на Общински съвет Габрово.

     Припомняме, че по предложение на кмета Христова, мнозинството в Общинския съвет Габрово прие повишаването на Такса „битови отпадъци“ за 2022 г., без да се съобрази, както с Възражението, което направи Стопанска камара-Габрово, така и с аргументите на общинските съветници, които бяха против.

       Пепа Сомлева председател на Стопанска камара посочва в Жалбата, че намира Решението на ОбС Габрово, в обжалваната му част, за незаконосъобразно, поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона, като са изредени мотивите за това.

     Делото е насрочено за 20 април т.г.