Повишението на цената на водата в Габровска област се отлага.

09.02.2022 г. Будно Габрово 1143 A A A

     Диктатът на местната власт в Общинските съвети започва да се пропуква.

 

     Припомняме, че с решения на Общинските съвети в Област Габрово беше одобрен Бизнес план (БП) на ВиК – Габрово, който освен дейности, инвестиции и ангажименти за постигане на резултати и стойности по показатели прие и повишаване цените на ВиК услугите.

 

Особен акцент в приемането на тези решения е, че те бяха взети в условията на Мораториум върху цените на електроенергията, и ВиК услугите.

 

Този факт беше съобщен от Пепа Сомлева общински съветник на Будно Габрово, по време на заседанието на Общински съвет Габрово, с пояснението, че приемането на БП ще противоречи на Изменение на решение на Народното събрание от 16 декември.

 

Както често се случва и този резонен аргумент беше отхвърлен под диктата на мнозинството в Общинския съвет Габрово и БП беше приет.

 

Развръзката става на заседанието на Асоциацията по ВиК Габрово, където министърът на МОСВ гласува ПРОТИВ, с абсолютно същия аргумент и БП НЕ Е ПРИЕТ.

 

Всичко това се случва на 7 януари т.г., но нито Община Габрово, нито Областна администрация, нито ВиК съобщават в медиите за провала на опита за незаконосъобразното към момента повишаване на цениет на ВиК услугите.

 

     На аргументът, че повишаването цените на Вик услугите за гражданите и фирмите е заради повишените цени на енергоносителите бе отговорено с Решение за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти, касаещо ВиК операторите.

 

     Жалко е, когато в Общинските съвети има гласове, които призовават за законосъобразност и те се потъпкват, под натиска на статуквото. Хубаво е, че вече механизмите за връщането в реалността започват да работят.