Ремонтът на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" приключва 2022 г. Премахва се едното дърво.

26.11.2021 г. Будно Габрово 748 A A A

     Това се разбира от отговор на кмета на въпроси на адв. Иван Христов, общински съветник от "Будно Габрово".

 

     След протести на граждани и сезиране на общински съветници от „Будно Габрово“ стана ясно, че Община Габрово извършва ремонтните дейности на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в Габрово, без необходимата документация и РДНСК спря изпълнението им.

 

     От текста на отговора на кмета става ясно, че разговори със засегнатите от ремонта граждани е имало, но не преди започването на ремонта, за да се отчетат становищата им като заинтересувани страни, а едва след като е възникнал проблема. Относно зелените площи, в отговора се твърди, че не се предвижда премахване на такива, предвидени в Подробния устройствен план на гр. Габрово. Отговорът посочва, че има „Зелен“ публичен регистър на сайта на Община Габрово, но само на част от дърветата, което не помага за опазването на останалите. Томографският преглед на дърветата, обсъждани за премахване посочил, че това в района на №15 на улицата е здраво и само ще бъде оформено, но другото на №14 е предвидено за премахване, поради гнилостни процеси и изсъхване.

 

     Общинската комисия за безопасност на движението е разработила Генерален план за организация на движението, според който движението по улицата ще остане двупосочно и паркоместата ще се оформят, според нормативната уредба.

 

     Ориентировъчната цена на ремонтните дейности е 300 000 лв с ДДС и те ще приключат през 2022 г.

 

     Ремонтът очевидно се забавя, заради липса на необходимата документация, която е трябвало да бъде налична при започването му. Тревогата на живущи и работещи в района за това как ще се осъществява придвижването в района през зимните месеци остава. Обърнато било внимание на "Електроразпределение Север" АД да завърши техните дейности така, че да няма препятствия за зимния сезон.

 

     Очаквайте още подробности от пълния текст на отговора.