Стопанска камара-Габрово предложи сътрудничество за високо технологични решения в Община Габрово.

19.10.2021 г. Пепа Сомлева – председател на Стопанска камара-Габрово 624 A A A

     Стопанска камара – Габрово полага дългогодишни усилия за обучение и стимулиране на бизнеса да инвестира в технологии и решения, които да сведат до минимум разхода на енергия за производство и обслужването му.

     Причината за тази основна посока е познаването на ситуацията, в която се намира България. В класацията за потребление на енергия за единица продукция, страната ни е в групата на развиващите се държави, т.е. харчим толкова много енергия, че конкурентността на продукцията ни, в дългосрочен план, е сериозно застрашена. От друга страна цената на енергията на свободния пазар е непрогнозируема и е потенциален риск за всеки бизнес, както се вижда в последните месеци.

     Единственият път към стабилно развитие на всяко предприятие или публична организация е въвеждане на високотехнологични, нискоенергийни системи за производство, отопление, осветление, транспорт и други консуматори на енергия.

     Такива вече съществуват и смело навлизат в съвременния свят, дори в по-напредналите страни, са част от ежедневието.

     Община Габрово е една от най-прогресивните в определени аспекти и това беше причината за отправената покана за обсъждането на възможности за въвеждане на системи, които биха променили революционно консумацията на енергия на общински обекти. Това от своя страна би освободило огромен финансов ресурс за други дейности в полза на гражданите, реализирани от общинската администрация.

     Днес бяха обсъдени възможностите на водородните технологии, които вече са ежедневие в европейски общини дори на битово ниво, през централизираното газоподаване, а бизнесът използва усилено. Информацията беше презентирана от инж. Драгомир Иванов, представител на „Грийн иновейшън“ - единствената българска компания член на Алианс за чист водород към Европейската комисия.

     Срещата се проведе онлайн . От страна на Община Габрово участваха г-жа Мария Йозова – зам.- кмет „Фнанси и собственост“, г-жа Десислава Колева – главен експерт отдел „Проекти и икономическо развитие“ и други експерти с различни сфери на дейност.

     Срещата приключи с удовлетворение, че е започнат един ползотворен диалог, който ще е причина за реализация на съвременни решения от ново ниво в община Габрово. Първата ни цел е осъществяване на пилотен проект, който ще трасира пътя за мащабни решения в бъдеще.