За опазването на гората от злодеите

15.10.2021 г. Адв. Иван Христов 1261 A A A

     „НИЕ СМЕ НА СТРАНАТА НА ИСТИНАТА“

 

     Това е слоганът на предаването на г-жа Валя Ахчиева за журналистически разследвания, чийто последен епизод беше излъчен на 12.10.2021 г. от 21:00 ч. по телевизия „Евроком“ със заглавие „Пазителката на гората и злодеите“

     Във въпросното предаване не се посочват злодеите, изсичащи горите, но многократно е споменавано името ми, като водещата и разследващ журналист обясни на аудиторията, че кметски наместник от габровско село брани горите от незаконна сеч, а някакъв адвокат, който е и общински съветник, я тормози, пускайки жалби и отправяйки питания в Общински съвет, касаещи нейната дейност. Той бил и в конфликт на интереси, използвайки качеството си на общински съветник, за да се снабди с документи, нужни му за целите на съдебните дела. Така според журналистическото разследване се узаконявала незаконната сеч на горите.

    Аз съм адвокат Иван Христов - член на Габровската адвокатска колегия, общински съветник в Общински съвет – Габрово и също както кметския наместник на с. Зелено дърво госпожа Мирчева обичам гората и природата, и също като нея не желая да бъде опетнявано името ми (в предаването от самата нея разбрахме, че това е причината да извика екипа на г-жа Ахчиева).

     За мое най-голямо съжаление в материала, показан по телевизия Евроком, случайно или не, бяха пропуснати множество факти, които значително биха променили крайното усещане и изводи у зрителя. Веднага след интервюто, което дадох на г-жа Ахчиева преди повече от месец, изпратих документите, доказващи фактите, които изложих в него, но те не бяха показани във филма, а същината на разговора ни с журналистката беше изрязана.

     В началото на месец септември в качеството ми на общински съветник бях потърсен от граждани с оплакване, че кметския наместник на габровското село не се произнася въобще по подадени заявления за достъп до горска територия – нито издава, нито отказва, и мълчи. Заявления на множество лица стоят някъде на бюрото или в шкаф на кметската канцелария. Да ти дадат достъп до горска територия означава, че имаш всички разрешителни от останалите органи и /както е в случая/ кметският наместник трябва да ти разреши да влезеш с товарен автомобил в гората и да извозиш вече отрязания материал.

     По закон кметският наместник е длъжен да се произнесе в срок от 7 дни от датата на подаване на заявлението. Но сигналите на гражданите твърдяха друго и реших да отправя официално питане до кмета по този въпрос, защото дейността на кметските наместници има обществено значение и е важно дали длъжностните лица в общината ни изпълняват задълженията си и спазват закона. Никаква преписка не е искана, както се твърди в журналистическия материал, и това е видно от официалното питане, публикувано на сайта на Община Габрово. Ако някой е дал такава информация на г-жа Ахчиева, то той я е подвел.

     В същото време в качеството ми на адвокат подадох жалба до Административен съд – Габрово, който да се произнесе дали мълчаливият отказ по подадено заявление за достъп е законосъобразен. По въпросното дело има постановено решение от 01.10.2021 г., сочещо, че действията на кметския наместник са незаконосъобразни. Същото обаче въобще не беше споменато. От него журналистическото разследване няма интерес, тъй като щеше да развали сюжета на предаването.

     Горепосочените мои действия не се харесаха на кметския наместник, който мобилизира местната общност с тезата, че „някакъв общински съветник брани интересите на бракониерите“ и че е заплашвана. Тиражираха се зловредни слухове и съвсем невярна информация. Ако някой държи да е герой, то това не трябва да бъде за сметка на чужд авторитет, законността и истината. Не е почтено любовта към природата у хората да бъде използвана, за да се оправдава неспазването на закона и те да бъдат насъсквани към несъществуващи заплахи, само защото някой се е почувствал неудобно, че му искат обяснение за дейността.

     Важно е да се отбележи, че в случая, който се коментира в репортажа и който наричат „Балкана, вододайната зона на Габрово“ (ползват се и други обобщения, внушаващи усещане за изсичането на горите на България), всъщност става въпрос за една частна гора, изсечена от бракониери преди около две години, където дървесината гние и за нея има Указание на Регионална дирекция по горите – Велико Търново да бъде извозена. Преди две години, когато е трябвало да бъдат спасени дърветата, никой не е сигнализирал. Процесът на изсичането им е бил шумен и продължителен. Тежката техника не може да остане незабелязана в тихото планинско село. Но тогава, за съжаление, или не е имало пазители на гората, или са били слепи и глухи.

 

     В същото време всеки ден виждаме десетки камиони, които продължават да извозват изсечени дървета от Балкана. За тях не се говори в този репортаж. Не се споменава името на нито един бракониер или нарушител.

 

    Остава открит въпросът: освен, че трябваше да брани имиджа на кметския наместник за сметка на моя, дали този репортаж беше ефективен срещу бракониери, злодеи и други, за които се споменаваше в него, защото аз не намерих такива амбиции. Напротив - не за първи път, когато се поиска обяснение за незаконни действия, администрацията изпраща телевизия, която монтира репортаж, в който доводите на другата страна липсват, а на тяхно място се експонира подвеждаща информация.


 

       Питането дали едно лице изпълнява служебните си задължения не е нито защита на незаконни интереси, нито способ за снабдяване с документи, нито лична заплаха. Повдигането на съдебен спор също. Обаче е лесно да бъдат представени за такива, ако даването на публичност на административен проблем не е угодно на някого.


 

И така, защитник на горите и природата, с незаконосъобразни действия защитава законни интереси. Това е абсурдно! Имаше подобен случай с „природозащитничка“ от „Зелен Младост“, София. На бюрото й в Общината стояха множество заявления от граждани и фирми за издаване на разрешителни за строеж, по които тя въобще не се произнася с мотив, че брани природата на квартала. Друг се оказа мотивът.

     Аз и колегите ми от групата в Общинския съвет ще продължаваме да правим публично достояние проблемите на града. Горите са богатство, но те не се защитават с незаконосъобразни действия.