Започна обучението за енергийни мениджъри на АУЕР в Габрово.

24.06.2021 г. Пепа Сомлева 771 A A A

 Вчера 23.06.2021 в Габрово започна второто издание на обучение за енергийни мениджъри. Семинара се реализира от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), в партньорство със Стопанска камара – Габрово. В лекторията се включиха  представители на предприятия, неправителствени организации, общини и енергийния сектор.

     Форумът беше открит от г-жа Пепа Сомлева председател на Стопанска камара-Габрово и г-н Михаил Делийски, от страна на АУЕР, експерт с дългогодишен опит в областта на енергийна ефективност.

Във връзка с предстоящите  възможности за реализиране на мерки за енергийна ефективност в предприятията и общините АУЕР организира, по проект на  ОП “Иновации и конкурентоспособност”, лектория, която да даде знания и  квалификация за организиране и управление на проекти за въвеждане на такива мерки. АУЕР ще издаде сертификат за придобитата компетентност.

            Част от темите разглеждат европейската и националната правни рамки за енергийна ефективност и ВЕИ, отчитане потреблението на енергия и събиране на данни, енергийно обследване и анализиране потреблението на енергия, технико-икономическа оценка на мерки за енергийна ефективност, практически занимания.

            Домакин на събитието е хотел "Балкан".